Kommissorium for BoligPolitisk Udvalg (BPU)

Kontaktpersonen og sekretariatet vælges årligt på et boligpolitisk seminar.

BPU fungerer mellem de boligpolitiske seminarer organisatorisk med en valgt kontaktperson og et sekretariat. Arbejdet sker i samarbejde med partiets boligpolitiske ordfører i Folketinget.

Sekretariatet arrangerer 2 årlige boligpolitiske seminarer. Dagsorden sammensættes af aktuelle politiske emner og debatter omkring politikken. Alle BPU’s medlemmer indbydes hertil og ligeledes kan partimedlemmer og offentlighed inviteres til hele eller dele af seminarerne. Sekretariatet holder et ordinært månedligt telefonmøde. BPU sekretariatet kan – efter behov og mulighed – nedsætte arbejdsgrupper.

Udvalget vil generelt arbejde for styrke det boligpolitiske arbejde i partiet – herunder at skabe en højere politisk prioritering af området.

Det vil ske dels ved at lave et sammenhængende boligpolitisk debatoplæg og dels ved at koordinere aktiviteter, der sker rundt omkring i bevægelserne og partiet.

Det sammenhængende boligpolitiske debatoplæg består af:

  • Overordnet boligpolitisk sammenfatning

  • Alment byggeri

  • Ungdoms- og studieboliger

  • Privat udlejningsbyggeri – herunder organisering af lejerne

  • Andelsboliger

  • Ejerboliger – herunder beskatning

  • By- og landsplanlægning – herunder trafik

  • Styrkelse af lejernes organisering i lejerforeninger og boligforeninger

  • Kollektive boformer og bofællesskaber

Vedtaget af partiets Hovedbestyrelse på mødet lørdag den 6. oktober 2018 .