Om udvalget

Dette er hjemmesiden for Enhedslistens BoligPolitiske Udvalg – til dagligt forkortet  BPU.

Vi arbejder med formulere partiets boligpolitik. Og med at koordinere det arbejde som partierts medlemmer laver på det boligpolitske område.

Synes du at boligpolitikken i Danmark er blevet mere og mere skæv i de sidste mange årtier? Så er du helt enig med os der arbejder her i udvalget!

Boligpolitikken skaber på den ene side enorme skattefri kapitalgevinster til boligejerne. Og på den anden side bliver lejerne klemt af lejestigninger og unødvendige moderniseringer til at puste lejen op. I den almene boligsektor har Folketinget vedtaget den såkaldte ghettopakke som vi vil smide 1000vis af lejere ud af deres boliger og enten nedrive dem eller sælge dem til private spekulanter.

Hvis du har lyst til at deltage i vores arbejde kan du blive medlem af udvalget. Det gør du ved ved sende en mail til landskontor@enhedslisten.dk og bede medlemskab af BPU . Så kommer du på BPU mailinglisten sammen med over hundrede andre.

Som medlem af partiet kan du blive medlem af vores lukkede boligpolitiske facebookgruppe sammen med mere 230 andre – den kan du finde her:

https://www.facebook.com/groups/118324925546314

Husk at svare på de spørgsmål der bliver stillet når du søger om medlemsskab af gruppen, vi bruger dine svar til at afgøre om du kan blive medlem.

Udvalget arbejder for styrke det boligpolitiske arbejde i partiet og for få prioriteriet det boligpolitiske områdehøjere  i partiet.

Enhedslisten ønsker at skabe radikale ændringer i boligsektoren – herunder at sikre:

• 50 % af de boliger der skal fremover skal bygges er billige, fællesejede og demokratisk styret af beboerne – uden profit til spekulanter

• de private udlejningsboliger skal udfases over en årrække og forvandles til boliger ejet af fællesskabet eller beboerne

• det sikres at priserne på andelsboliger holdes nede

• kapitalgevinsterne på ejerboliger fremover skal beskattes – og priserne holdes nede

Årsmødet skal her i 2021 vedtage et boligpolitisk delprogram, se det af HB besluttede forslag til her: https://vores.enhedslisten.dk/wp-content/uploads/2021/02/A%CC%8Arsmoedehaefte-1.pdf

Årsmødet i 2019 vedtog en udtalelse hvor vi siger nej til nedrivninger og ghettolister se her: https://vores.enhedslisten.dk/files/udtalelse_bolig.pdf

BPU afholder 2 årlige boligpolitiske seminarer om året – et om foråret og et om efteråret. Alle BPU’s medlemmer indbydes til disse seminarer. Der vælges på efterårsseminaret en kontaktperson og et sekretariat som sikrer, at BPU fungerer mellem de seminarerne. BPU-sekretariatet holder møde hver måned.

Hvis du ønsker at modtage mødeindkaldelser til og referater fra disse sekretariatsmøder møder, så send en mail BPU’s kontaktperson på mail peter.ussing@gmail.com – og bed om at komme på denne mailingliste.

Udvalget arbejder tæt sammen med partiets boligpolitiske ordfører i Folketinget, Søren Egge Rasmussen.

Vi opfordrer dig til at være aktiv i boligbevægelsen, herunder din lokale lejerforening, beboerdemokratiet i din almene boligafdeling og bevægelser som Almen Modstand.