Links – andre ressourcer

Enhedslistens interne og lukkede Facebookgruppe for boligpolitik:

https://www.facebook.com/groups/118324925546314

Når du prøver at blive medlem,  af gruppen, så husk at svare på de spørgsmål der stilles. Ellers får du ikke adgang.

Søger du oplysninger om hvilke spørgsmål partiets boligordfører, Søren Egge Rasmussen, har stillet i Folketinget, i denne folketingssamling, så klik på dette link:

https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/alle_spoergsmaal?ministerTitleRecno=526951&poser=103836

Du kan selv ændre på søgningen i søgeformulareren, f.eks. ved at  justere hvilken Periode, Minister eller Spørger der skal søges på.

Vi du se hvilke lovforslag der ålanlægges behandlet, er under behandling eller som er blevet behandlet i Folketings Indenrigs- og boligudvalg i folketingssamlingen 2020-21 og hvilken status de har, så klik på dette link:

https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/lovforslag?session=20201&committeeAbbreviation=BOU

Du kan selv ændre på søgningen i søgeformulareren, f.eks. ved at  justere hvilken Periode, Ministerområde, Udvalg, Fremsat af eller Status der skal søges på.

Vi du se hvilke lovforslag der er blevet behandlet i Folketings Boligudvalg i folketingssamlingen 2019-20 og hvilken status de har, så klik på dette link:

https://www.ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/lovforslag?session=20191&committeeAbbreviation=BOU

Du kan selv ændre på søgningen i søgeformulareren, f.eks. ved at  justere hvilken Periode, Ministerområde, Udvalg, Fremsat af eller Status der skal søges på.