Hvad mener vi?

Synes du at boligpolitikken i Danmark er blevet mere og mere skæv i de sidste mange årtier? Så er du helt enig med os der arbejder her i udvalget!

Boligpolitikken skaber på den ene side enorme skattefri kapitalgevinster til boligejerne. Og på den anden side bliver lejerne klemt af lejestigninger og unødvendige moderniseringer til at puste lejen op. I den almene boligsektor har Folketinget vedtaget den såkaldte ghettopakke som vi vil smide 1000vis af lejere ud af deres boliger og enten nedrive dem eller sælge dem til private spekulanter.

Enhedslisten ønsker at skabe radikale ændringer i boligsektoren – herunder at sikre:

• 50 % af de boliger der skal fremover skal bygges er billige, fællesejede og demokratisk styret af beboerne – uden profit til spekulanter

• de private udlejningsboliger skal udfases over en årrække og forvandles til boliger ejet af fællesskabet eller beboerne

• det sikres at priserne på andelsboliger holdes nede

• kapitalgevinsterne på ejerboliger fremover skal beskattes – og priserne holdes nede

Årsmødet 2021 har vedtaget et boligpolitisk program, se her:

Vedtagelser 2021

Årsmødet i 2019 vedtog en udtalelse hvor vi siger nej til nedrivninger og ghettolister se her:  https://vores.enhedslisten.dk/files/udtalelse_bolig.pdf